tirsdag den 13. marts 2012

Humor på højt plan!

Kære medbloggere
Jeg kan altså ikke lige dy mig for at bringe et citat fra politikken omhandlende ATS's 80 års føds'dag:


1940: Tobaksrationeringen

I begyndelsen af 1940'erne var det et stort problem for danskerne, at man havde indført en tobaksrationering. I midten af 1940'erne opgav man igen tobaksrationeringen, af frygt for, at rationeringsmærkerne ville blive omsat på den sorte børs. I de tider var det godt at have et godt forhold til sin tobakshandler, hvilket beskrives i denne historie fra 5. juni 1941.
Tidens Røst
Specialøkonomen Antonius Nimmersatt har udgivet en Haandbog i Køberteknik, et nyttigt Værk, som ingen i Dag kan undvære. Vi gengiver nedenfor Afsnittet: Hos Cigarhandleren:
Luk Døren paa Klem og kik først ind for at se, at De ikke forstyrrer. Træd derefter stille frem i Butikken, buk høfligt og sig med nedslagne Øjne:
- Jeg usle Kryb, det laveste af alt, en Kunde, sværger, at min Slægt gennem fire Generationer udelukkende har handlet i dette merkursalvede Tempel, og drister mig derfor til i dybeste Ærbødighed underdanigst at anmode om Tilladelse til mod Forudbetaling - vel vidende alle de Forpligtelser som deraf følger - at anmode om en grøn Cecil"
Lær det udenad!«

Ingen kommentarer:

Send en kommentar